Odstoupení od smlouvy

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem má kupující – spotřebitel (ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele) právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, které objednal prostřednictvím komunikace na dálku. Tato lhůta se počítá ode dne následujícího po dni doručení a jedná se o dny prosté, nikoli pracovní. Pro posouzení dodržení zákonného lhůty je podstatný okamžik předání zboží doručovací službě, tedy odevzdání na poště nebo předání jiné spediční společnosti.

 

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v této lhůtě a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena:

· kontaktujte nás a dohodněte si způsob vrácení zboží;

· zboží, které budete vracet ve smyslu § 1820 výše uvedeného zákona, nesmí nést známky užívání,  musí byt nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství) a musí být odesláno s kopií dokladu o koupi;

· náklady na přepravu zboží k dodavateli nese v plné výši zákazník;

· peníze za zboží Vám budou vráceny složenkou nebo převodem na Váš účet, a to nejpozději do 30 dnů po fyzickém obdržení zboží;

· v případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme bohužel moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

 

 

 Menu eshopu

 • Bezpečnostní tabulky 
 • BOZP pro firmy
 • Dopravní kužely a mobilní zábrany
 • Dopravní značení
 • Lékarničky a výbava lékarniček
 • Městský mobiliář
 • Podlahové značení a protiskluzové pásky
 • Požární ochrana
 • Průmyslové pásky a Reflexní pásky
 • Značkovací spreje SOPPEC
 • Bezpečnostní žluto černé prvky do skladu 
 • Značení budov vstupů a prostorů

Přepnout na mobilní verzi

Kontaktní informace

MARBOL.cz
Petřvaldská 1046
739 34 Šenov

IČO: 706 32 880
 
e-mail: info@marbol.cz

Mobil: 737 760 186
Fax: 596 890 436